In onze haven is het mogelijk uw schip te koop aan te bieden via onze verkoopregeling.

Deze regeling voorziet zonodig in een ligplaats gedurende de tijd van de verkoop en begeleiding van potentiële kopers tijdens bezichtigingen. U, als verkopende partij bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de noodzakelijke informatie, denk hierbij bijvoorbeeld aan de informatieplicht van gebreken, de overdracht van garanties, etc. De verkooponderhandelingen doet u zelf of laat u doen door een makelaar. Wij voorzien tegen vergoeding in de mogelijkheid gebruik te maken van de haven, een erg goed verkooppunt gezien de geografische ligging, onze begeleiding van aspirant kopers, plaatsing van een advertentie op onze site en het toezicht op het te verkopen schip. Voor vragen over de mogelijkheden kunt u bellen.

En klik hieronder voor het downloaden van de Aanhangsel Ligplaatsovereenkomst bij verkoop schip